1. pl
  2. de

Przesyłając swoje dane osobowe poprzez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez firmę Skander Wyposażanie Firm swoich danych osobowych zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma SKANDER Wyposażanie Firm jest właścicielem marki CoverSun Osłony Przeciwsłoneczne ( dane identyfikacyjne firmy poniżej ) i prowadzi sprzedaż wysyłkową na podstawie oferty handlowej w postaci indywidualnych ofert oraz poprzez sklep internetowy. Oferta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, m.in. spółek prawa handlowego, instytucji, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Istnieje możliwość zakupów indywidualnych, detalicznych  po zaakceptowaniu warunków oraz regulaminu sklepu. Zamawiane w naszym sklepie produkty są wytwarzane wg indywidualnej specyfikacji klienta (indywidualne wymiary, tkaniny) i w związku z powyższym konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Prosimy o przemyślane zakupy. W sklepie sprzedajemy również przedmioty, które nie są wytwarzane wg indywidualnej specyfikacji i na te produkty przysługuje 14 dniowy termin zwrotu.

 

W sklepie internetowym nie ma rejestracji konta Klienta, zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza i dalszą wymianę  informacji odbywającej się drogą e-mailową między Klientem a Sprzedawcą, firmą SKANDER Wyposażanie Firm. Dane z formularza podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zapytaniach czy Zamówieniach w sklepie są wykorzystywane wyłącznie do należytej realizacji danego zamówienia.

 

Definicje

 

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca nie jest Konsumentem.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SKANDER Wyposażanie Firm wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8991202452, REGON 931041797

3. Klient - podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.skander.com.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane w sklepie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – nie ma konta Klienta w Sklepie, zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza i dalszą wymianę informacji odbywającą się drogą e-mailową między Klientem a Sprzedawcą,firmą Skander Wyposażanie Firm. Dane z formularza podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie są wykorzystywane wyłącznie do należytej realizacji danego Zamówienia.

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz /usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

Kontakt ze sklepem

 

1. Adres rejestrowy i korespondencyjny Sprzedawcy :

ul. Kamieńskiego 200 lok. 2 ; 51-126 Wrocław

2. Adres magazynu Sprzedawcy :

ul. Pełczyńska 19 ; 51-180 Wrocław

3. Adres e-mail Sprzedawcy: coversun@coversun.plskander@skander.com.pl

4. Numer telefonu Sprzedawcy: 509 063 133 ; 795 063 133

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy :

Bank Millenium 45116022020000000487645475

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach : 8.00-17.00

 

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

 

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu , wysyłanie zapytań oraz zamawianie nie wymaga zakładania Konta. Zamówienia odbywają się bez rejestracji, tylko poprzez wypełnienie formularza. W tym celu należy :

a. wybrać Produkt będący przedmiotem zainteresowania, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij zapytanie”;

b. wypełnić formularz zapytania, zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,

c. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d. wysłać zamówienie,

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (będzie doliczany podatek VAT w wysokości 23 %).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (opłaty za transport jeżeli takie wystąpią ), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, albo zostanie poinformowany w osobnym e-mailu po otrzymaniu Zamówienia przez Sprzedawcę.

a. dzieje się tak gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie ocenić, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny.

5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym lub w osobnym e-mailu

6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie uzgadnia szczegóły z Klientem i przyjmuje zamówienie do realizacji.

7. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka spedycyjna,

b. Przesyłka kurierska,

c. Przesyłka pocztowa

d. Odbiór osobisty dostępny pod adresem : Magazyn firmy SKANDER Wyposażanie Firm

Formy płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze gotówką

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy , np. po otrzymaniu faktury proforma

2. Formy płatności: płatność przedpłata na podstawie faktury proforma = - 3% rabatu.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo lub wyrazicie zgodę na płatność w formie przedpłaty – oferujemy Państwu 3%-owy rabat odliczany od wartości netto zamówionego towaru. Po otrzymaniu zamówienia wyślemy Państwu drogą elektroniczną fakturę proformę na pełną wartość towaru łącznie z VAT. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpływie należności na nasze konto, od tego momentu liczone są terminy dostaw. Po otrzymaniu przelewu wystawimy Państwu fakturę VAT zaliczkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Faktura z odroczonym terminem płatności - wg indywidualnych uzgodnień.

Reklamacje i zwroty

Sprzedaż prowadzimy wyłącznie dla firm co oznacza, że przedsiębiorca nie ma prawa zwrotu towaru. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Przedsiębiorca nie jest konsumentem.

Zamawiane w naszym sklepie produkty są wytwarzane wg indywidualnej specyfikacji klienta (indywidualne wymiary, tkaniny) i w związku z powyższym konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość. Prosimy o przemyślane zakupy.

Po zapłaceniu za zamówienie przysługuje Państwu jedynie 24 godzinny termin rezygnacji z zamówienia. Jest to spowodowane unikalnością wymiarów danego wyrobu, który jest później niesprzedawalny. Po tym czasie zobowiązani jesteście Państwo do pokrycia 100% wartości zamówionych towarów. Większość produktów jest sprowadzana pod zamówienie. W razie zaistnienia konieczności zwrotu, zamawiający powinien skontaktować się z działem handlowym SKANDER Wyposażanie Firm celem ustalenia ewentualnego sposobu i możliwych warunków zwrotu towaru. Jesteśmy otwarci i chętnie pomożemy. Prosimy pamiętać ,że do czasu zapłaty za towar zawsze mają Państwo możliwość zmiany zamówienia albo rezygnacji z niego. W tym celu prosimy o kontakt z naszą firmą na adres : skander@skander.com.pl

Warunkiem rozpatrzenia ewentualnego zwrotu jest oddanie nieużywanego i nieuszkodzonego towaru w oryginalnym opakowaniu.

Odstąpienie od zawarcia umowy nie przysługuje w przypadku zamówień na niestandardowe produkty, wyprodukowane albo sprowadzone na indywidualne zamówienie.

 

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresu sprzedawcy.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, - nie później niż w terminie 14 dni. Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami i zmianami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz czynności serwisowych do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku braku zgody stron, roszczenia z tytułu reklamacji nie mają wpływu na obowiązek zapłacenia faktury w pełnej wysokości.

4.Towary w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres magazynu SKANDER Wyposażanie Firm  

 

SKANDER Wyposażanie Firm nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z przeznaczeniem lub wskazówkami z instrukcji oraz nieprawidłowym montażem. Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami i przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz czynności serwisowych do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Reklamacje powinny być składane pisemnie. Okres rozpatrzenia zgłoszenia wynosi 14 dni od daty wpływu pisma reklamacyjnego do SKANDER Wyposażanie Firm. Termin może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność sprowadzenia nowych produktów lub części niezbędnych do naprawy wadliwego towaru. W przypadku braku zgody stron, roszczenia z tytułu reklamacji nie mają wypływu na obowiązek zapłacenia faktury w pełnej wysokości.

 

 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe :

 

SKANDER Wyposażanie Firm

Tel : +48 795 063 133

Tel : +48 509 063 133

Biuro :

Tel : +48 71 733 67 93

 

e-mail : skander@skander.com.pl ; coversun@coversun.pl

 

Strona firmowa i sklepu : www.skander.com.pl ; www.coversun.pl

 

Adres rejestrowy i korespondencyjny :

ul. Kamieńskiego 200/2 ;

51-126 Wrocław

Magazyn przeładunkowy :

Less Mess Storage - Wrocław

ul. Pełczyńska 19 ;

51-180 Wrocław

Dane identyfikacyjne :

NIP : 8991202452

Regon : 931041797

Konto firmowe dla sklepu :

Bank Millenium 

45116022020000000487645475

 

 

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie ? Skontaktuj się z nami !

 

 

 

Regulamin zakupów

SKANDER Wyposażanie Firm  

Dostarczymy to co potrzebujesz